خط مشی سیستم مدیریت کیفیت

خط مشی سیستم مدیریت کیفیت شرکت بهساز کارتن، تولید کننده انواع ورق سه لایه،پنج لایه،ای فلوت،بی فلوت،سی فلوت خودرا متعهد می سازد به پیاده سازی، حفظ، توسعه ارتقای سیستم مدیریت کیفیت(QMS) مطابق الزامات استاندارد ISO 9001:2015 دانسته وضمن رعایت اصول ذیل، تمامی تلاش و همت خود را درتخصیص منابع مالی و انسانی لازم برای اجرا نمودن الزامات…