خط مشی سیستم مدیریت کیفیت

شرکت بهساز کارتن، تولید کننده انواع ورق سه لایه،پنج لایه،ای فلوت،بی فلوت،سی فلوت خودرا متعهد می سازد به پیاده سازی، حفظ، توسعه ارتقای سیستم مدیریت کیفیت(QMS) مطابق الزامات استاندارد ISO 9001:2015 دانسته وضمن رعایت اصول ذیل، تمامی تلاش و همت خود را درتخصیص منابع مالی و انسانی لازم برای اجرا نمودن الزامات و خواسته های این استاندارد بین المللی، بکار خواهد بست.از این رو مدیریت ارشد شرکت به همراه تمام پرسنل متخصص، سخت کوش ومتعهد خود، تلاش می نماید تا این اصول را به طور کامل رعایت نموده و درراستای بهبود سیستم حاکم بر فعالیت های شرکت، ازهیچ کوششی دریغ ننماید.

  • تعهد به افزایش رضایتمندی مشتریان.
  • تعهد به کاهش ضایعات و زمان تولید.
  • تعهد به رعایت و تبعیت از استاندارد ها، قوانین، الزامات ملی و بین المللی تعیین شده پیرامون کیفیت محصولات شرکت.
  • تعهد به ایجاد و برقراری ارتباط موثر و پویا با پرسنل و مشتریان و طرف های ذینفع در جهت بهبود مستمرعملکرد شرکت.
  • تعهد به ارتقای دانش و آگاهی پرسنل
  • تعهد به استفاده از خدمات پیمانکاری و تامین کنندگان متعهد به رعایت الزامات سیستم مدیریت کیفیت.